ലോകത്തെ അമ്പരിപ്പിച്ച കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷനിന്ടെ കഥ

1976 ജൂലൈ 4 നാണ് തെക്കൻ ഉഗാണ്ടയിൽ എൻ‌ടെബ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത്. മാരിവ് ബുക്ക് ഗിൽഡ് ഇതിനെ “ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിലെ നിർണായക നിമിഷം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ 7 ഡെയ്‌സ് ഇൻ എന്റേബെ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഡസനിലധികം ഡോക്യുമെന്ററികൾക്കും ഫീച്ചർ ഫിലിമുകൾക്കും ഇത് പ്രചോദനമായി. നെതന്യാഹു (ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു) ഓപ്പറേഷനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും അന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി കമാൻഡോകളെയും ബന്ദികളെയും മറ്റ് ആളുകളെയും അഭിമുഖം നടത്തുകയും ഇവന്റിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്തു.Subscribe Mlife Daily Youtube Channel

Leave a Reply

%d bloggers like this: