രാജിതസാറിനും കൃഷ്ണപ്രഭക്കും ഒപ്പം മല്ലിക സുകുമാരനും.

രജിത് സാറിന്റെ ആദ്യ മിനിസ്ക്രീൻ അഭിനയ സംബ്രമ്പം ഉടനെ ആരംഭിക്കും

Read more

Steve Jobs Speech Malayalam|Part 1|VIRAL PLAY

2005 ൽ, ക്യാൻസർ രോഗബാധിതനായി ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, ആപ്പിൾ സ്ഥാപകൻ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളോട് തന്ടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രസംഗിച്ചു. ഇവിടെ ആ

Read more

Martin Luther Speech I Have a Dream | Malayalam version

വാഷിംഗ്ടണിലെ ലിങ്കൺ മെമ്മോറിയലിന് പുറത്ത് 2,50,000-ത്തോളം ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയപ്പോൾ, റവ. ​​മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ് ജൂനിയർ ഈ ചരിത്രപരമായ വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു: “എനിക്ക് ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ട്.”

Read more

Charly Chaplin Malayalam Speech| Inspirational Speech

ചാർലി ചാപ്ലിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘മഹത്തായ പ്രസംഗവും’ 76 വർഷത്തിനുശേഷം പ്രസക്തമാണ് ചാർലി ചാപ്ലിൻ 1889 ഏപ്രിൽ 16 ന് ലണ്ടനിൽ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യകാലം കഷ്ടപ്പാടുകളും ദാരിദ്ര്യവും

Read more

മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിന്റെ ആ പ്രസംഗം പിറന്ന കഥ

ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്രസംഗം അവിടെ ഉടലെടുത്തു, അത് ഒരു പ്രസംഗം മാത്രം ആയിരുന്നില്ല ഒരു ജനതയുടെ മുഴുവൻ ശബ്ദം ആയിരുന്നു. ഒരു ജനതയുടെ സ്വപ്നം ആയിരുന്നു. ആ മനോഹരമായ പ്രസംഗം പിറന്ന കഥ ആണ് നിങളുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

Read more