എൻ്റെ വിവാഹം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം

മലയാളികളുടെ പ്രിയ താരം ആണ് രജിത് സാർ. ബിഗ്‌ബോസിലൂടെ മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കവർന്ന താരം ആണ് അദ്ദേഹം. ബിഗ്‌ബോസ് ഷോ കഴിഞ്ഞു ആറു മാസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞും രജിത്

Read more

രജിത് സാർ പുറത്തായോ????? എങ്കിൽ തെളിവുകൾ പറയുന്നു…അദ്ദേഹം പുറത്തായിട്ടില്ല

Big boss Rejith sir out of bigboss

Read more